FORMATIONSKÖRNING

Ju fler vi blir på Tuesday Tigers tisdagsturer desto viktigare att skapa förståelse för och kunskap om formationskörning. Vi gör inte anspråk på att vara några experter i ämnet. Punkterna nedan ska ses som en redovisning av de erfarenheter vi gjort och de slutsatser vi dragit.

Avsikt: Att göra våra tisdagsturer så säkra som möjligt och så trivsamma som möjligt – inte minst för den som frivilligt tar på sig att vara ledare och därmed axlar ett visst ansvar.

Tuesday Tigers tumregler för formationskörning: